نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابتدائی شهدای مکه: گرامیداشت 12بهمن ونواختن زنگ انقلاب

ابتدائی شهدای مکه: گرامیداشت 12بهمن ونواختن زنگ انقلاب


ابتدائی شهدای مکه: گرامیداشت 12بهمن ونواختن زنگ انقلاب
وهمچنین گلباران جایگاه امام وپذیرایی از دانش آموزان از جمله برنامه های آغاز دهه فجر آموزشگاه بود .