نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجراي طرح توانمندي دختران در مدارس شهرستان ميبد

اجراي طرح توانمندي دختران در مدارس شهرستان ميبد

در اين طرح دانش اموزان با روشهاي سفره آرايي و انواع دوختني ها آشنا شدند .