نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز چهلمين دوره آزمون سراسري

آغاز چهلمين دوره آزمون سراسري
آزمون کنکور سراسري 89 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور با رقابت يك ميليون و 187 هزار داوطلب از امروز در 399 شهرستان و 21 كشور خارجي به صورت همزمان در سراسر كشور برگزار مي‌شود.
 

آمار شرکت کنندگان در آزمون سراسری 89 شهرستان میبد :

رشته

زمان

آمار شرکت کنندگان

 

آمار کل شرکت کننده

ریاضی فیزیک

پنجشنبه صبح

پسر :               118 نفر

214 نفر

دختر :             96 نفر

هنر

 

پنجشنبه عصر

پسر :               23 نفر

68 نفر

دختر :              45 نفر

علوم تجربی

 

جمعه صبح

پسر :               111 نفر

364 نفر

دختر :             253 نفر

زبان های خارجه

 

جمعه عصر

پسر :               36 نفر

85 نفر

دختر :             49 نفر

علوم انسانی

 

شنبه صبح

پسر :               117 نفر

325

دختر :             208 نفر

 

در مجموع : 1056 نفر