نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابتدائی شهدای مکه

آموزشگاه : ابتدائی شهدای مکه


آموزشگاه : ابتدائی شهدای مکه
در روز شنبه مورخ 29/11/90 جلسه آموزش خانواده با حضور اولیاء پدران ومادران درسالن نمازخانه برگزارشد .واز جناب آقای اسعدی مدیریت محترم آموزش وپرورش دعوت به عمل آمد تادراین جلسه سخنرانی کند .