نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابوذر بفروئيه

آموزشگاه : ابوذر بفروئيه


آموزشگاه : ابوذر بفروئيه

 به مناسبت ايام فاطميه اول دانش آموزان ابوذر در برنامه صبحگاهي بعد از قرائت قران و دعا ، توسط امير حسين برزگر مرثيه سرايي شد .