نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : اعظم زارعشاهي

آموزشگاه : اعظم زارعشاهي


آموزشگاه : اعظم زارعشاهي
به مناسبت  دهه فجر وميلاد پيامبر اكرم مراسم جشني شاد وخرم همراه با ضيافت  ناهار وپذ يرايي در عصر روز چهار شنبه  19/11/90 در اموزشگاه اعظم زارعشاهي برگزار شد .