نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه امام رضا عليه السلام:گذراندن يك شب پر خاطره در آموزشگاه

آموزشگاه امام رضا عليه السلام:گذراندن يك شب پر خاطره در آموزشگاه


آموزشگاه امام رضا عليه السلام:گذراندن يك شب پر خاطره در آموزشگاه

برنامه هاي آموزشگاه در اين شب
  برگزاري نقاشي همگاني
اجراي سرود همگاني
برگزاري نماز جماعت
  پذيراي و  شام
  اجراي برنامه نجوم
  جلسه شوراي دبيران
سخنراني جناب  آقاي اسعدي  با دانش آموزان
   حضور  آ قاي اسعدي  در شوراي دبيران
  اهداء جوايز به دانش آموزان برتر در سنجش استاني
  پرسش و پاسخ وبرگزاري مسابقه توسط آقايان شفاعي ، فلاح و مير فلاح