نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آيت الله اعرافي

آموزشگاه : آيت الله اعرافي


آموزشگاه : آيت الله اعرافي

به مناسبت روز معلم در آموزشگاه بر نامه هاي متنوعي احراشد كه شامل 1-تقدير وتشكر دانش آموزان از معلمين خود 2- گلباران كردن مسير معلمين بوسيله شاخه هاي گل 3-خواندن سرود معلم توسط دانش آموزان  4- تشكر مدير از معلمين گرامي