نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آيت الله اعرافي

آموزشگاه : آيت الله اعرافي


آموزشگاه : آيت الله اعرافي

 خواهر مهلا اعرافي در مرحله دوم استاني رتبه سوم و زينب كارگر رتبه چهاردهم استان را كسب كرده اند اين موفقيت را به خانواده ي  محترمشان واولياي مدرسه و مسئولين محترم تبريك مي گوئيم.