نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آيت الله اعرافي

آموزشگاه : آيت الله اعرافي


آموزشگاه : آيت الله اعرافي
در روز چهار شنبه مورخ 3/8/91انتخابات شوراي دانش آموزي درآموزشگاه با حضور پر شور دانش آموزان بر گزار شد ودانش آموزان كانديداي خود را انتخاب كردند.