نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ايثارگران حضرت زهرا

آموزشگاه : ايثارگران حضرت زهرا


آموزشگاه : ايثارگران حضرت زهرا

 تجليل از حافظان قرآن و دانش آموزان برتر آموزشگاه  با حضور مديريت آموزش و پرورش  جناب آقاي اسعدي و اهدائ لوح تقدير و جوايز برگزار شد.