نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : دبيرستان آيت ا..صدر

آموزشگاه : دبيرستان آيت ا..صدر


آموزشگاه : دبيرستان آيت ا..صدر

 متن خبر : به مناسبت هفته سلامت مراسم هاي با شكوهي در دبيرستان صدر برگزار شد.در جهت ترويج ورزش و تغذيه سالم در روز دوشنبه 21/1/91با حضور تمامي دانش آموزان وتعدادي از دبيران ورزش صبحگاهي انجام و سپس با خرما از همه پذيرايي به عمل آمد.سخنراني -نصب شعار روز جهاني بهداشت وموضوع سال 2012سازمان جهاني بهداشت در آموزشگاه -تكريم مسن ترين فرد شاغل در آموزشگاه واهداي شاخه هاي گل از طرف دانش آموزان به وي  از ديگر برنامه هاي اين هفته بود.