نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمايي آيت الله

آموزشگاه : راهنمايي آيت الله


آموزشگاه : راهنمايي آيت الله

 در ايام فاطميه مراسم خاصي برگزار شد:

1-شياهپوش كردن سالن آموزشگاه با پارچه هاي سياه 2-شركت دانش آموزان در مراسم روضه خواني در مسجد امام شهيديه 

برنامه هاي هفته سلامت نيز اجرا شدر از جمله:

تزيين سالن با نوشته هاي زيبا درمورد بهداشت و سلامت انسان
برگزاري يك سري مسابقه دو در آموزشگاه

نام گذاري يك روز با نام صبحانه سالم