نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمايي حكمتيه

آموزشگاه : راهنمايي حكمتيه


آموزشگاه : راهنمايي حكمتيه

   تقدير وتشكر مدير راهنمايي حكمتيه از دانش آموزان  پايه دوم به دليل كسب رتبه استاني در مسابقه نشريه ديواري فجر جاويد.

 اسامي دانش آموزان برگزيده :
مهديه برزگر - فهيمه برزگر - مريم خوشاب - محدثه كريميان - سميراالسادات موسوي