نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمايي حكمتيه

آموزشگاه : راهنمايي حكمتيه


آموزشگاه : راهنمايي حكمتيه

دانش آموزان پايه سوم همچنين موفق شدند در آزمون تور ني رياضي رتبه برتر منطقه اي را كسب نموده وبه مرحله بعد راه يابند.