نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمايي مجد زاده

آموزشگاه : راهنمايي مجد زاده


آموزشگاه : راهنمايي مجد زاده

 كاشت نهال  توسط دانش آموزان درباغچه هاي مدرسه وجمع اوري زباله ها واصلاح درختان در هفته درختكاري درتاريخ 15/12/90و جمع آوري كمكهاي نقدي وغيرنقدي دانش آموزان درروز جشن نيكوكاري در تاريخ17/12/90 و هم چنین اعزام دانش اموزان به اردوي زيارتي وسياحتي مشهد مقدس درتاريخ 23/12/90
انجام شده است.