نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : راهنمائی ابطحی

آموزشگاه : راهنمائی ابطحی

  مورخ 17/02/91 آقایان شفاهی ،میرفلاح و طالبی طی مراسمی به دانش آموز، ندا فلاح به خاطر کسب مقام سوم کشوری در رشته کاتا با اهدای جایزه ای  از ایشان تقدیر کردند.