نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه سيد مصطفي خميني

آموزشگاه سيد مصطفي خميني


آموزشگاه سيد مصطفي خميني
در روز دوشنبه مورخ 17/7/91 جشن قرآني پايه اول و دوم در حضور مادران و دانش اموزان در نمازخانه اين آموزشگاه برگزار گرديد.