نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهدائ بارجین :مراسم اولین روز دهه فجروشهادت امام حسن عسکری(ع)

آموزشگاه شهدائ بارجین :مراسم اولین روز دهه فجروشهادت امام حسن عسکری(ع)


آموزشگاه شهدائ بارجین :مراسم اولین روز دهه فجروشهادت امام حسن عسکری(ع)
در ادامه  توسط یکی از معلمین جانباز سال روز ورود امام خمینی به میهن تبریک گفته شد وهمچنین شهادت  امام حسن عسکری علیه السلام را یادآور شدند. .