نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهدائ بارجین : مروری برتاریخ معاصر

آموزشگاه شهدائ بارجین : مروری برتاریخ معاصر


آموزشگاه شهدائ بارجین : مروری برتاریخ معاصر
دراین مراسم یکی از معلمین پیرامون حکومت ظالمانه شاه و روند شکل گیری  انقلاب  اسلامی  مردم ایران سخنرانی کرد. و این مقطع از تاریخ ایران اسلامی را برای  دانش آموزان را تشریح کرد .