نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهداي فرهنگي

آموزشگاه : شهداي فرهنگي


آموزشگاه : شهداي فرهنگي
در تاریخ 26/11/90 دانش آموزان كلاسهاي دوم و چهارم و پنجم دركلاسهاي سفاگري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ميبد شركت نموده و از برنامه هاي ديگر كانون بازديد نمودند.