نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهداي فرهنگي

آموزشگاه : شهداي فرهنگي


آموزشگاه : شهداي فرهنگي

متن دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم اين آموزشگاه همراه با مدير و مربي تربيتي در روزسه شنبه22/1/91مسير دبستان تا اماكن تاريخي يخچال وشاه عباسي رابه صورت پياده روي همراه با پلا كاردبه مناسبت هفته سلامت طي نمودند.