نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهداي فرهنگي

آموزشگاه : شهداي فرهنگي

 در روز سه شنبه مورخ22/1/91 دانش اموزان پايه چهارم اين آموزشگاه به همراه مدير وآموزگار مربوطه در محل آتشكده زرتشيان مزرعه كلانتر درس ساسانيان كتاب تاريخ همراه با توضيحات كامل از زبان خانم ساميا دهيارمربوطه فرا گرفتند ودر پايان از جاهاي ديدني اين منطقه بازديد نمودند .

اين اموزشگاه ازخانم ساميا تشكر و قدر داني مينمايد.