نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه :شهداي فرهنگي

آموزشگاه :شهداي فرهنگي


آموزشگاه :شهداي فرهنگي

در روز يكشنبه مورخ 10/2/91 به مناسبت روز ملي خليج فارس مسابقه ي دو چرخه سواري و فرستادن  باد بادك در آسمان آموزشگاه با شور وهيجان بسیار دانش آموزان برگزار شد و در پايان به برگزيدگان جوايزي اهدا گرديد.