نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه:شهدای فرهنگي

آموزشگاه:شهدای فرهنگي


آموزشگاه:شهدای فرهنگي

  روز دوشنبه مورخ 18/2/91 گروه مديريت منطقه جناب آقاي ناصر امامي به اتفاق سر كار خانم  نجمه آقايي ازدفاتر مربوطه(آمار، امتحانات و  .... )  و از كلاس چهارم بازديد و با معلمين در رابطه با مسائل ومشكلات  اين آموزشگاه بحث و تبادل نظر  به عمل آوردند از حضور اين عزيزان در آموزشگاه تشكر به عمل آمد.