نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : عقيل - گراميداشت روز معلولين

آموزشگاه : عقيل - گراميداشت روز معلولين


آموزشگاه : عقيل - گراميداشت روز معلولين
يكشنبه 12 آذر :برگزاري جلسه مديران ابتدايي و مجتمع ها و تجليل ازتمامي دانش آموزان با يك شاخه گل از طرف مديران دوشنبه 13 اذز :برگزاري بازديدي از آموزشگاه باحضور 70 دانشجو و همچنين برگزاري مراسمي با حضور كارشناسان آموزش ابتدايي و راهنمايي در جمع معلمان و تجليل از كليه همكاران با اهدا لوح تقديري از مدير آموزش و پرورش سه شنبه 14آذر:برگزاري آموزش خانواده و حضور همه اوليا در آموزشگاه و در ادامه برگزاري جشني براي دانش آموزان ونمايش فيلم براي دانش آموزان