نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه فيض : برگزاري جشن الفبا

آموزشگاه فيض : برگزاري جشن الفبا


آموزشگاه فيض : برگزاري جشن الفبا
اين مراسم  باقرائت آیاتی از قرآن كريم توسط يكي از دانش آموزان شروع شد ودر ادامه ضمن اجراي برنامه هاي شاد درس نيايش از كتاب فارسي همخواني شد و درپايان ضمن پذيرائي از حاضران به همه دانش آموزان لوح تبريك وجايزه اهدا شد .