نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه قائمیه :

آموزشگاه قائمیه :


آموزشگاه قائمیه :
در تارخ 11 بهمن سه شنبه  ساعت 7 شب با حضور اولیا دانش اموزان در دبیرستان نجمه جلسه انجمن برگزار گردید.ابتدا خانم محیطی  وسپس آقای موحدی فر در باره موارد ذیل صحبت کردند:
مدارس تحت پوشش مجتمع- نظام 6-3-3 و مجهز نمودن آموزشگاه به کلاس هوشمند .در پایان اولیا نظرات وپیشنهادات خود را در باره تعویض ویا ساخت آموزشگاه بیان کردند