نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه
روز چهارشنبه 26/11/90 دانش آموزان پایه های اول و دوم به همراه آموزگاران خود از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بازدید کردند واز برنامه های متنوع آن مانند سفالگری و.... بهره مند شداند .