نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه قائمیه

آموزشگاه قائمیه


آموزشگاه قائمیه
صبح روز پنج شنبه 11/12/90 با حضور مادران جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه برگزار گردید.در این جلسه خانم زارعی برای حاضرین صحبت کرد ودر پایان به سوالات حاضران پاسخ داد.