نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه

روز شنبه 20 اسفند مسابقه مجلات رشد دانش آموز ونوآموز(6) بین دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم برگزار شد وبه نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد.