نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه

 اجرای برنامه های هفته سلامت در آموزشگاه:

1-جلسه آموزش خانواده با سخنرانی دکتر اشرفی

 2-پیاده روی دانش آموزان وآموزگاران

 3-برگزاری مسابقه ورزشی وحل جدول بین دانش اموزان