نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه

 روز شنبه 16 اردیبهشت آخرین آزمون مجلات رشد (8) بین دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم برگزار شد وبه نفرات برتر جوایزی اهدا شد.