نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه

بعد از ظهر دوشنبه 25 اردیبهشت دانش آموزان کلاس قرآن به همراه مربیان خود به اردوی زیارتی پیر چراغ بیده رفتند.