نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : قائمیه

آموزشگاه : قائمیه


آموزشگاه : قائمیه
انتخابات شورای دانش آموزی روز چهارشنبه 3 آبان ماه همزمان با همه مدارس  برگزار شد و منتخبین دانش آموزان معرفی شدند.