نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهيد همت

آموزشگاه : مجتمع شهيد همت


آموزشگاه : مجتمع شهيد همت

 اين جلسه در روز دوشنبه 15/12/90 ساعت 19 درآموزشگاه توحيد بفروئيه شروع شد.
حاضرين در جلسه:
رئيس ، معاون آموزشي ، كارشناس راهنمائي اداره
مديرومعاونين مجتمع
مديران مدارس اقماري
دبيران ومربيان مدارس