نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهيد همت

آموزشگاه : مجتمع شهيد همت


آموزشگاه : مجتمع شهيد همت

 اين همايش روز دوشنبه18/02/91 ساعت 17 در حسينيه انصار الحسين بفروئيه با حضور سخنران كشوري آقاي دكتر درويشي و رياست محترم آموزش و پرورش و معاونين اداره و كاركنان مجتمع پسرانه شهيد همت و مجتمع دخترانه رحيمي فر و دبيرستان صدر و با حضور خوب والدين برگزار گرديد.