نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آيت الله اعرافي - دعوت از سركار خانم زارع در صبحگاه مدرسه به مناسبت ايام محرم

آيت الله اعرافي - دعوت از سركار خانم زارع در صبحگاه مدرسه به مناسبت ايام محرم
در ادامه خانم زارع مبلغ حوزه براي دانش آموزا ن درمورد محرم ومسائل ديني صحبت كردندوسپس به سئوالات شرعي دانش آموزان پاسخ دادندودر پايان صبحانه اي كه توسط اواياي مدرسه تهيه شده بود بين دانش آموزان پخش شد.