نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري آزمون تورني رياضي مرحله دوم شهرستان میبد

برگزاري آزمون تورني رياضي مرحله دوم شهرستان میبد


برگزاري آزمون تورني رياضي مرحله دوم شهرستان میبد
 از اين جلسه مديراداره آموزش و پرورش میبد وهيئت همراه بازديد به عمل آوردند.