نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جلسه مديران راهنمايي شهرستان ميبد

برگزاري جلسه مديران راهنمايي شهرستان ميبد


برگزاري جلسه مديران راهنمايي شهرستان ميبد

در اين جلسه درخصوص نحوه ي ثبت نام آزمون نمونه دولتي ، طرح و برنامه هاي دوره ابتدايي و ... مطالبي بيان شد .