نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري صبحگاه پژوهش در دبیرستان استعدادهای درخشان میبد

برگزاري صبحگاه پژوهش در دبیرستان استعدادهای درخشان میبد


برگزاري صبحگاه پژوهش در دبیرستان استعدادهای درخشان میبد

اين مراسم با قرائت کلام وحی توسط یکی از دانش آموزان و بیانات آقای خطیبی مدیر آموزشگاه در خصوص ظرفیت دبیرستان استعدادهای درخشان میبد به عنوان یک آموزشگاه پژوهش محور آغاز شد.

در ادامه دکتر مقصود لو رییس دانشگاه آزاد اسلامی میبد پیرامون موضوع تحقیق و پژوهش و تولید و رشد علم در ایران سخنرانی نمودند.

در پایان از محقق و پژوهشگر برتر میبدی آقای محمد کارگر تجلیل شد.