نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري مسابقات تنيس روي ميز به ميزباني شهرستان ميبد

برگزاري مسابقات تنيس روي ميز به ميزباني شهرستان ميبد


برگزاري مسابقات تنيس روي ميز به ميزباني شهرستان ميبد

تيمي ابتدايي :

1- مقام اول :        شهرستان ميبد

2- مقام دوم :        شهرستان مهريز

3- مقام سوم :       مشترك ناحيه 2 يزد و شهرستان بافق

 

تيمي راهنمايي :

1- مقام اول :        شهرستان ميبد

2- مقام دوم :        ناحيه 2 يزد

3- مقام سوم :       مشترك ناحيه 1 يزد و شهرستان مهريز

 

تيمي متوسطه :

1- مقام اول :        شهرستان ميبد

2- مقام دوم :        شهرستان زارچ

3- مقام سوم :       مشترك شهرستان اردكان ومهريز