نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران ابتدائی

جلسه مدیران ابتدائی
     در ابتدای جلسه آقای اسعدی مدیر آموزش و پرورش، آقای موحدی فرد معاون آموزشی،  خانم یزدی کارشناس آموزش ابتدایی موارد زیر را مطرح نمودند :

1-تهیه و تنظیم شاخص های تفاهم نامه بین مدیر و معلمان

2-نظارت مدیران بر روند کلاس ها و مدرسه

3-انتخاب معاونین مدارس ابتدایی از مقاطع دیگر با توجه به بخشنامه وزارتی

4-آذین بندی مدارس برای سال جاری با محدودیت نظام 3-3-6 و سند تحول بنیادین

5-تهیه و تنظیم برنامه ی سالانه برای شروع سال تحصیلی جدید

6-تأکید بر رعایت بخشنامه های وزارتی و استانی

7-بررسی کتب دوم و ششم توسط مدیر و معلمین و جمع بندی موارد پیشنهادی

8-شرکت کلیه معلمان پایه دوم و ششم در کلاس های ضمن خدمت

9-انتخاب دبیران راهنمایی مازاد جهت پایه ی ششم

10-به روز بودن آمار مدارس

11-تأکید و تقویت بر نظام 3-3-6 و اجرای آن در مدارس