نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حجت الاسلام دكتررفيعي دردبيرستان دخترانه نمونه گل محمدي

حجت الاسلام دكتررفيعي دردبيرستان دخترانه نمونه گل محمدي


حجت الاسلام دكتررفيعي دردبيرستان دخترانه نمونه گل محمدي

حجت الاسلام دكتررفيعي افزود : رمزموفقيت دانش آموزان درسعي وتلاش و توكل به خداست وبايد از فرصت گرانبهاي عمرخود دراين دوران نوجواني وجواني بهترين بهره دركسب علم ودانش وتقوا ببرند.

عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه  با برشمردن ملاك هاي دوستي ورفاقت افزود : نبايد گول نگاهها و وعده وعيدهاي بعضي ازافراد بالهوس را باوركرد وبايد با رعايت عفاف وحجاب ازگوهروجودي خويش درمقابل آفات هاي جامعه صيانت كرد .

وي افزود : كسي كه بانگاه به او به ياد خدا بيافتيد با صحبت كردنش برعلم شما افزود شود و با عمل اش شما را به ياد آخرت بياندازد دوست واقعي است .


روابط عمومی آموزش و پرورش میبد