نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان میبدی رتبه برتر كنكور سراسری را كسب نمودند

دانش آموزان میبدی رتبه برتر كنكور سراسری را كسب نمودند


دانش آموزان میبدی رتبه برتر كنكور سراسری را كسب نمودند

سید حسین اسعدی روز پنج شنبه در گفتگو با ایرنا رتبه داوطلبان شهرستان را بر اساس توان علمی و درصد قبولی در هریك از گروههای پنج گانه ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبان تشریح كرد و افزود:در رشته ریاضی فیزیك دانش آموزان میبدی موفق به كسب رتبه اول از نظر درصد قبولی شدند.

اسعدی خاطر نشان كرد:در رشته تجربی، دانش آموزان میبدی موفق به كسب رتبه دوم قبولی شدند و به لحاظ توان علمی این دانش آموزان موفق به كسب رتبه اول در استان شده اند.

مدیر آموزش و پرورش میبد افزود:در رشته انسانی دانش آموزان میبدی به لحاظ كیفیت قبولی و نمره قبولی موفق به كسب رتبه سوم شده اند.

وی افزود:در رشته هنر نیز میبدیها موفق به كسب رتبه اول از نظر كیفیت قبولی و توان علمی و رتبه دوم از نظر درصد قبولی یا همان كمیت قبولی شده اند ودر رشته زبان نیز میبد حائز رتبه دوم از نظر درصد قبولی بوده است.

اسعدی اظهار امیدواری كرد:آموزش و پرورش میبد به لحاظ آموزشی موفقیت چشمگیری را در استان كسب نموده است و با بهبود هرچه بیشتر این روند،مسئولان نهاد مذكور از مقوله مهم و حیاتی 'پرورش' نیز غافل نمانند.

مدیر آموزش و پرورش میبد در پایان این موفقیت را به معلمان دلسوز، دانش آموزان فعال و مسئولین زحمتكش میبد تبریك گفت.