نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان شاهد (حاج حسين دهقاني)

دبستان شاهد (حاج حسين دهقاني)


دبستان شاهد (حاج حسين دهقاني)

سامانه ی پرنيان اين آموزشگاه افتتاح شد .  با افتتاح اين سامانه والدين از طريق پيام كوتاه خبررساني مي شوند .