نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان شهدائ بارجین

دبستان شهدائ بارجین


دبستان شهدائ بارجین
با یاری خداوند  متعال و کمک اولیا و تلاش و کوشش دانش آموزان عزیز اولین نمایشگاه  رباتیک و دست ساخته های آموزشگاه شهدا ی بارجین در تاریخ  31/3/91 درمحل آموزشگاه آغاز میشود بازدید از نمایشگاه برای  عموم آزاد است .    

مدیریت آموزشگاه  شهدای بارجین