نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمايي آتشي

راهنمايي آتشي


راهنمايي آتشي
عصر چهارشنبه جلسه ي انجمن اوليا ومربيان آموزشگاه برگزار شد .دراين جلسه ابتدا مدير آموزشگاه پيرامون مسائل آموزشي وپرورشي و مقررات آموزشگاه مطالبي خدمت اوليا ارائه داد  سپس نماينده اوليا سال قبل گزارش مختصري از فعاليت انجمن سال قبل مطرح كرد ودر پايان كليه خانواده ها وكادر آموزشگاه از صحبتهاي آقاي محمد رضا اشتري مدرس محترم آموزش خانواده  بهره بردند.