نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمايي آتشي - برپايي نمايشگاه

راهنمايي آتشي - برپايي نمايشگاه


راهنمايي آتشي - برپايي نمايشگاه
اين آثار شامل نقاشي روي موم - طراحي - معرق - نقاشي روي سفال و... خواهد بود كه از كليه شهروندان خصوصا دانش آموزان وفرهنگيان دعوت به  بازديد از اين نمايشگاه شده است .