نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمايي آتشي - تجليل از سادات

راهنمايي آتشي - تجليل از سادات


راهنمايي آتشي - تجليل از سادات
دراين مراسم ضمن بيان اهميت عيدالله الاكبر و واقعه ي غدير هدايايي به رسم تبرك به سادات محترم آموزشگاه اهداشد.